O naší společnosti

 Firma BEMOS CB s.r.o. vznikla  jako ryze česká firma zaměřená na montáž a servis zabezpečovací techniky pro ochranu majetku a osob.

Společnost působila v koncesované oblasti podnikání montáž a servis elektronických zabezpečovacích systémů kterou postupně rozšiřovala o elektrickou požární signalizaci, kamerové systémy a systémy kontroly vstupů. Od počátku činnosti byl velký důraz kladen na kvalitu práce a na spokojenost našich zákazníků. Tato firma působí  převážně v jižních Čechách, případně celorepublikově.

BEMOS CB s.r.o.  je česká společnost vyvíjející své koncesované aktivity v oboru projekce, dodávky a montáže zabezpečovacích systémů, systémů kontroly vstupu a vjezdu, uzavřených televizních okruhů, datových sítí, elektrické požární signalizace, systémů obvodové (perimetrické) ochrany, systémů ochrany a kontroly strážní služby a ostatních prostředků sloužících k ochraně osob a majetku.

V  průběhu let se naše společnost vypracovala na jedno z nejpřednějších míst mezi zřizovateli zabezpečovacích zařízení, o čemž svědčí referenční list společnosti. Jedním z faktorů,  podílejících se na tomto úspěchu, byla mezinárodně uznávaná kvalita používaných produktů a kvalita provedené práce..

BEMOS CB, s.r.o. je svým organizačním uspořádáním a využitím silného technického zázemí schopna splnit různá přání zákazníků v širokém spektru zabezpečovací techniky s důrazem na dodávky systémů a komplexní řešení bezpečnosti zákazníka.

Vzhledem k poptávce se v průběhu let naše firma rozšířila o další činnosti. Mimo jiné zabezpečujeme dodávku a  montáž elektroinstalace, veřejného osvětlení, veřejného rozhlasu, všech druhů žaluzií, rolet. Dále v rámci komplexních služeb dodáváme a montujeme plastová okna, dveře, dřevěná EURO okna, dveře a příslušenství včetně parapetů.  Realizujeme rovněž dodávku a montáž bezpečnostních, ochranných, solárních a termoizolačních fólií. Poslední čtyři jmenované nabízíme v širokém spektru barev.

Firma postupně rozšířila své služby do oblasti dodávek a montáží satelitních a pozemních systémů pro příjem digitálního signálu, včetně dodávek set top boxů.

  Zastoupení:

 smluvní a obchodní podmínky

       Antonín Florián, jednatel společnosti  +420 603 846 205

      Zdeněk Florián, jednatel společnosti  +420 603  523 917